Dekkingsgraad

Een dekkingsgraad is een indicator voor pensioenen. Wanneer er een 100% dekkingsgraad is dan heeft het pensioenfonds precies genoeg vermogen om in toekomstige uitkeringen te moeten voorzien. Daarnaast is er een beleidsdekkingsgraad wat het gemiddelde dekkingsgraad is van de afgelopen 12 maanden.

Er zijn regels opgesteld voor wat betreft de dekkingsgraad van diverse pensioenfondsen. In deze regels staat een minimale grens omschreven ook wel de MVEV (Minimaal Vereist Eigen Vermogen) genoemd. Wanneer de MVEV over een periode van vijf jaar minder dan 105% is dan dient er gekort te worden op de pensioenen.

Er is ook nog een tweede vermogenseis gesteld VEV (Vereist Eigen Vermogen). De VEV kan anders zijn per pensioenfonds en dat verschilt tussen de 110% en 130%. Wanneer een pensioenfonds onder de VEV komt dan heet dat een reservetekort en dient er een herstelplan te komen. In zo’n herstelplan moet zichtbaar zijn waarin eventueel voorwaardelijk gekort zal worden met als doel weer boven de VEV uit te komen.

Nieuwste berichten